Lege-oharra

Ongi etorri gure webgunera eta eskertzen dizugu webgunearen legezko baldintzak irakurri nahi izatea. Jakin badakigu, gai hau agian ez dela zure gogokoena, baina garrantzitsua da gure webgunearen erabiltzaileen eta gure erakundearen arteko harremanak definitzen dituzten terminoei eta legezko baldintzei buruzko informazio guztia ezagutzea, web gune honen arduradun gisa. Erabiltzaile gisa, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea jarraitu baino lehen SanzMendia S.L. Finken Administrazioa gara, hemendik aurrera SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA,webgune honen arduradun gisa, erabiltzaileen informazioa berme osoz prozesatzeko eta datu pertsonalen bilketa eta erabilera arautzen duten Estatuko eta Europako baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen dugu.

Webgunerako sarbidea doakoa da, erabiltzaileek kontratatutako sarbide-hornitzaileak emandako telekomunikazio-sarearen bidezko konexioaren kostuari dagokionez izan ezik. Gure webgunea erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio (aurrerantzean, "Erabiltzaile" edo "Erabiltzaile") eta Lege Ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea dakar. Zerbitzua gure webgunearen bidez emateak erabiltzailea konektatuta dagoen unera arteko iraupena du. Beraz, erabiltzaileak arretaz irakurri behar du Lege Ohar hau Ataria erabili nahi duen aldi bakoitzean, Lege Ohar honetan jasotako erabilera-baldintzek aldaketak izan baititzakete.

Webgune honek zorrotz betetzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO); abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO); eta uztailaren 11ko 34/2002 Legea, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSICE edo LSSI).

Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, jarraian azaltzen dira SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOARI buruzko identifikazio-datuak:

Titularra: SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA, S.L.

IFZ: B31856651

Helbidea: Gipuzkoa hiribidea 40, 1. solairua, 2. bulegoa, 31012 Iruña (Nafarroa-Espainia).

Telefonoa: +34 34 948 338 900

Helbide elektronikoa: info@sanzmendia.com

Erregistroko inskripzioa: Nafarroako Merkataritza Erregistroan inskribatua, 1151 liburukian, 48 folioan, NA-23065 orrian

1º) JABETZA INTELEKTUALARI ETA INDUSTRIALARI BURUZKO INFORMAZIOA..

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA da webgune honen ustiapen-eskubideen titular esklusiboa. SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK beretzat gordetzen ditu webgune honetatik eratorritako jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, eta SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAREN berariazko eta idatzizko baimena behar da eskubide horiek erabiltzeko. Eskubide-erreserba honek kanpoko itxura ("look and feel") eta webgune honen bidez edozein formatutan sar eta bana daitezkeen edukiak barne hartzen ditu, baita webgunearen kodea, diseinua eta nabigazio-egitura ere.

SANZMENDIA FINKAK ADMINISTRAZIOAK, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, aldaketak eta eguneratzeak egin ahal izango ditu bere webguneko informazioan, edo konfigurazioan edo aurkezpenean. SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ahalegin guztiak egiten ditu webgune honen bidez emandako informazioa argia, ulergarria eta egokia izan dadin, eta, ahal den neurrian, akatsak saihesteko eta, hala badagokio, konpontzeko edo eguneratzeko. Hala ere, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK ezin du bermatu akatsik ez dagoenik, ezta informazioaren edukia etengabe eguneratuta dagoenik ere.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du inolako erantzukizunik izango erakunde hornitzaileek edo pertsona laguntzaileek emandako irudiak eta argazkiak egiletzeari buruzko jabetza intelektualeko eskubideak ez betetzeagatik, eta horien gaineko ustiapen-eskubideak titularrek aipatutako hornitzaileei behar bezala laga dizkietela uste da.

2º) ERREGISTRATZEKO ETA WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK ETA BALDINTZAK..

Erabiltzaileak, gune honetara sartze hutsagatik, edozein dela ere bertara sartzeko modua, baldintza hauek onartzen ditu. Baldintza horiek markatuko dute webgune hau erabiltzeko araubidea. Titularrak edozein unetan aldatu eta aldatzeko eskubidea izango du, eta azken eguneratzean argitaratutakoak izango dira bisita bakoitzean aplikatu beharrekoak. Erabiltzaileak baldintza hauek guztiak onartzen ez baditu, ez du baimenik izango webgune honetara eta bertan dauden eduki eta zerbitzuetara sartzeko, eta berehala utzi beharko du gunea. Baldintza hauek, halaber, webgunearen titularrak bidal ditzakeen komunikazio eta buletinei ere aplika dakizkieke, eta, beraz, erabiltzaileak baldintza hauek onartu beharko ditu sartzeko eta/edo erabiltzeko.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK erabiltzaileak aldi baterako edo behin betiko baztertzeko eskubidea izango du, honako kasu hauetan:

  • Erabilera-baldintza orokor hauetako edozein ez betetzeagatik.
  • Legeak, morala eta ordena publikoa ez betetzeagatik.

3º) XEDEA.

http://sanzmendia.com/ da SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAREN webgune ofiziala. 20 urtetik gorako esperientzia eta dedikazio esklusiboa du Nafarroako auzo-komunitateen Administrazioan. Gure esperientziak eta alderdi, gremio eta etxebizitza-premia guztiei buruzko ezagutzak puntako enpresa bihurtzen gaituzte gure sektorean. Prestakuntza handiko administratzaileak eta elkargokideak ditugu. Horrek bere lan ona, profesionaltasuna eta gure zerbitzuen kalitatea bermatzen ditu. Horrekin batera, bulegoak prestakuntza handiko langileak ditu, bai akademikoki bai profesionalki. Etengabeko prestakuntzarekin eta komunitate bakoitzeko batez bestekoaren oso gainetik dagoen langile-ratioarekin, komunitatearen beharrei unean uneko erantzun ezin hobea emateko. Gure bulegoak gure bezeroengandik hurbil dagoen eremu batean soilik lan egitearen aldeko apustua egiten du, Nafarroako gure instalazioetatik zuzenean eskainiz bere komunitateak behar dituen finken administrazio-zerbitzu guztiak. Eginkizun horiek ez dira beste eskualde edo herrialde batzuetara kanporatzen, hurbiltasuna eta lantzen denaren ezagutza balio handitzat hartzen baita. Horregatik, gure zergak lantzen eta kotizatzen ditugun tokiarekin dugun loturak, sustraitzeak eta atxikimenduak kudeatzen dugun errealitatearen ezagutza-plusa eskaintzen du. Komunitateak kudeatzeko teknologia aurreratuenetan oinarritzen gara. Horrek zure komunitatearen arazo eta beharrizanetarako konponbiderik onenak zehatz-mehatz ezagutzea errazten digu.

Gure webgunean, eskaintzen ditugun zerbitzuak eta gure arreta-ordutegia ezagutu ahal izango dituzu, aurrekontu bat eskatu ahal izango duzu eta gurekin harremanetan jarri ahal izango zara info@sanzmendia.com helbide elektronikoan eta horretarako prestatutako formularioaren bidez, aurrekoarekin zerikusia duten edo ez duten beste eduki eta esteka batzuk eskaintzeko eskubidea erreserbatuz.

4º) DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA.

Datuak babesteko politikan zer datu biltzen ditugun eta nola tratatzen ditugun irakur dezakezu. política de protección de datos 

5º) BESTE WEBGUNE BATZUEKIKO LOTURA.

Debekatuta dago webguneko orrialde bat aurkeztea http://sanzmendia.com// webgunearen titularrarena ez den webgune bateko leiho batean, framing izeneko teknikaren bidez, salbu eta SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK berariazko baimena ematen badu.

Debekatuta dago http://sanzmendia.com// webgunearen bidez hedatutako edozein eduki beste webgune batean sartzea «in line linking» izeneko teknikaren bidez, baldin eta horrek SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAren berariazko baimenik ez badu.

Baimena ematen da beste webgune batzuetan hipertestu-estekak (hiperestekak) ezartzeko. Esteka horiek http://sanzmendia.com// home page webgunera edo, hala badagokio, webguneko beste edozein barne-orrira ("deep link") zuzenduta egongo dira, betiere dagozkien orriak leiho oso batean eta dagozkien web helbideen azpian agertzen badira, eta webgunerako hiperesteka ezartzean dagokion erantzukizun eta arrisku osoa bere gain hartzen badu.

6º) ERANTZUKIZUNAK.

Pertsonek konpromisoa hartzen dute SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk bere webgunearen bidez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko eta (I) legez kanpoko, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan ez erortzeko; (II) eduki edo propaganda matxista, arrazista, xenofoboa, pornografiko-ilegala, terrorismoaren apologiakoa edo giza eskubideen aurkakoa zabaltzea; (III) SANZMENDIA FINKAK ADMINISTRAZIOKO sistema informatikoetan edo horien erakunde hornitzaileetan kalteak eragitea; (IV) SANZMENDIA FINKAK ADMINISTRAZIOA sarean birus informatikoak edo kalteak eragin ditzakeen beste edozein sistema sartzea edo zabaltzea; (V) edukiak konpilatzeko edo deskodetzeko teknikekin zerikusia duten eta baimendu gabeko jarduerak garatzea.

Erabiltzaileak edo Internet erabiltzen duen beste edozein pertsonak jakiten badu webgunean legez kontrako edukiak edo zerbitzuak, kaltegarriak, iraingarriak, bortitzak edo moralaren aurkakoak erakusten dituela, edo estekatutako guneek eduki hori duten orrietara bidaltzen dutela, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOArekin harremanetan jarri beharko du, lege-ohar honetan adierazitako helbide elektronikoan, eta behar bezala identifikatuko da, behar izanez gero, eta legez kontrakotzat edo desegokitzat jotzen dituen gertakariak deskribatuko ditu. Jabetza intelektuala eta industriala bezalako eskubideak urratuz gero, urratutako eskubidearen titularraren datu pertsonalak ere aurkeztu beharko ditu, gertakariaren berri ematen duena ez den beste pertsona bat denean. Era berean, eskubideen titulartasunaren legitimazioa egiaztatzen duen titulua aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, titularraren kontura jarduteko ordezkaritza-titulua, komunikatzailea ez denean, eta erreklamazioan jasotako informazioa zehatza dela adierazten duen berariazko adierazpena.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK klausula honetan aurreikusitako komunikazioa jasotzeak ez du esan nahi, ISSLn xedatutakoaren arabera, komunikatzaileak adierazitako jarduerak eta/edo edukiak benetan ezagutzen dituenik.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK ez du inola ere bermatzen eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen zehaztasuna, edukia, osotasuna, legezkotasuna, fidagarritasuna, gaurkotasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna, funtzionamendua edo erabilgarritasuna, eta uko egiten dio horien gaineko edozein erantzukizunari, ezta, hala badagokio, izan ditzakeen kalteei ere. Eskaintzen den informazioa informazioa baino ez da, eta ez da ezeren adierazgarri. Aurretik esandakoa titularrarenak ez diren edo webgune honetan ostatu hartzen ez duten esteka, eduki eta iritzietara ere zabal daiteke, eta, betiere, edukien eta webguneen titularrei dagokie erantzukizuna. Era berean, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du bere gain hartzen eskainitako edukien erabilera okerraren gaineko erantzukizunik, eta ez du inolako erantzukizunik hartzen.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du bere gain hartzen edukien kalitatetik, fidagarritasunetik, zehaztasunetik edo zuzenketatik erator daitezkeen erreklamazioen erantzukizun zuzena edo subsidiarioa.

7º) ZERBITZUA EMATEA.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK beretzat gordetzen du bere programak aldatzeko eskubidea, bai eta emandako datuen sistematizazioa eta sartzeko eta transmititzeko ezaugarri teknikoak ere. Aldaketa horiek instalatutako aurreko bertsioekin bateragarria den erabilerarik onartzen ez dutenean, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk bere webgunearen bidez jakinaraziko du. Era berean, zerbitzua partzialki edo osorik eteteko eskubidea gordetzen du, aldaketa tekniko edo matxurengatik, aldez aurretik bere webgunearen bidez jakinaraziz, ahal bada, edo horretarako prestatutako beste edozein guneren bidez.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk zainduko du, ahal den neurrian, erabiltzaileak webguneko orrialdeetan nabigatzeko erabiltzen dituen euskarri teknikoen segurtasun informatikoa. Hala ere, Internet ezin denez bitarteko segurutzat hartu, SANZMENDIA FINKAK ADMINISTRAZIOAK ezin du bermatu sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo webgune hau bisitatzen duen erabiltzailearen fitxategietan kalteak edo aldaketak eragin ditzakeen birusik edo beste elementu kaltegarririk ez dagoela, hirugarrenek sarturik. Ondorioz, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du erantzukizunik izango elementu horiek erabiltzaileei eta hirugarrenei eragin diezazkieketen kalte-galerengatik.

Une honetan ezarrita dagoen sistema eragilea ez da SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAren erantzukizuna, ezta sistema horrek gaizki funtzionatzeak ekar ditzakeen ondorioak ere.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk beretzat gordetzen du bere webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak aldez aurretik jakinarazi gabe egiteko eskubidea, eta horren bidez eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, bai eta horiek bere webgunean aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

8º) IRUDI- ETA DISCLAIMER-ESKUBIDEAK.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du bere gain hartuko webgunearen mende ez dauden eduki, informazio eta irudien gaineko erantzukizunik, ezta SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK kudeatzen ez dituenena ere, nahiz eta webgunean agertu, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK sinatutako edozein hitzarmeni jarraiki.

9º) ARAU-HAUSTEAK.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk aurreko baldintzak ez betetzea bilatuko du, baita bere webgunearen edozein erabilera debekatu eta bidegabe egitea ere, zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz.

10º) BALIOZKOTASUNA.

Abisu honen klausularen bat edo haren zati bat baliogabetzat jotzen bada, inguruabar horrek ez du eraginik izango gainerakoen baliozkotasunean.

11º) JURISDIKZIO ETA FORU APLIKAGARRIA.

Badakigu ondo moldatuko garela, baina gerta daitezkeen egoera guztiak zehazteko, jakinarazi nahi dizugu webgune honi eta bertan eskaintzen diren edukiei buruz sortzen den edozein eztabaidari aplikatu beharreko legea Espainiako legea izango dela. Alderdiek erabaki dute Iruñeko Epaitegi eta Auzitegien mende jartzea, eta espresuki uko egitea legokiekeen beste edozein foruri, salbu eta zure lege nazionalaren arabera legezko foruaren arauketa bat dagoenean esanbidez men egiteko aukera baztertzen duena; kasu horretan, legezko xedapenari jarraituko zaio.

Azken eguneratzea: 2023ko abuztuaren 14a

Skip to content