Datuak babesteko politika

FINKEN ADMINISTRAZIOA SANZMENDIA, S.L.k (aurrerantzean, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA) datuen babeserako politika hau jartzen du zure eskura http://sanzmendia.com// web orriaren bidez, zure datu pertsonalak nola tratatzen ditugun eta zure pribatutasuna eta ematen diguzun informazioa nola babesten dugun xehetasunez jakinarazteko. Etorkizunean horren gainean aldaketarik eginez gero, web-orriaren bidez edo beste bide batzuen bidez jakinaraziko dizugu, sartutako pribatutasun-baldintza berriak ezagutu ahal izateko.

Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betetzeko, honako hau jakinarazten dizugu:

Datuak babesteko araudian xedatutakoaren arabera, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ezinbesteko baldintza gisa ezartzen du erabiltzaileak 14 urte baino gehiago izatea webgune honetan sartu ahal izateko. 14 urtetik beherakoa bazara eta webgune honetan sartu bazara, ez diguzu zure daturik eman behar. Informazio horren egiazkotasunaren erantzukizuna zuri dagokizu. SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK, baldintza hori betetzen ez dela egiaztatzen badu, bidalitako informazio-eskaerari kasurik ez egiteko ahalmena du. Adingabeari ez zaio, inola ere, familiako beste kideen lanbide-egoerari, egoera ekonomikoari edo intimitateari buruzko daturik eskatuko, haien baimenik gabe.

Zure datuen tratamenduaren arduraduna SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA S.L. da. IFK: B31856651. Posta-helbidea: Gipuzkoa hiribidea 40, 1. solairua, 2. bulegoa, 31012 Iruña (Nafarroa-Espainia). Telefonoa: +34 948 338 900. Helbide elektronikoa: administracion@sanzmendia.com Av. Gipuzkoa 40 Planta 1º Oficina 2 Cp 31012 Pamplona (Navarra-España), Teléfono: +34 948 338 900 y dirección de correo electrónico: administracion@sanzmendia.com

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAren web orritik, erabiltzaileak zuzenean ematen digun informazio pertsonala tratatzen dugu.

Oro har, identifikazio-datuak tratatuko ditugu (hala nola izena eta abizena, e-maila, IP helbidea eta, hala badagokio, posta-helbidea).

Erabiltzaileak ematen digun informazio guztiaren benetakotasuna, zehaztasuna eta egiazkotasuna bermatzen ditu, eta izaera pertsonaleko datuak eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartzen du, datu horiek uneoro benetako egoerari erantzun diezaioten. Erabiltzailea izango da adierazpen faltsuen edo okerren eta horiek eragin ditzaketen kalteen erantzule bakarra.

Ematen dizkiguzun datuak jarraian adieraziko ditugun helburuetako baterako edo batzuetarako erabili ahal izango dira. Helburu horiek hainbat faktorek zehaztuko dituzte, hala nola SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOKO bazkideekin duzun harremanak edo datuak bidaltzeko erabilitako bitartekoak. Jarraian, politika honetan aipatzen diren tratamenduak azalduko dizkizugu, nahiz eta beste tratamendu batzuk ere egon daitezkeen, eta horiei buruzko informazioa edo dagokion baimena eskatu:

a) Legezko betebeharrak betetzea

Beharrezkoa izan daiteke datu pertsonalak tratatzea, dagozkion lege-eskakizunak betetzeko. Zehazki, datuen babesari, jabetza horizontalari, zergei, estatistikari, aseguruei eta abarri buruzko legeria betetzeko.

b) Komunikazioa-kontaktua

Harremanetarako formularioaren bidez, posta elektronikoaren bidez edo berehalako mezularitzako aplikazioen bidez bidaltzen dizkiguzun datuak planteatutako eskaerari erantzuteko erabiltzen ditugu.

c) Merkataritza-komunikazioak edozein bidetatik bidaltzea, baimen gehigarriaren kasuan

Esplizituki onartzen baduzu, zure datuak gure erakunde laguntzaileei laga ahal izango zaizkie, proiektu honen sustapenerako edozein bitarteko erabiliz informazioa emateko.

Zure informazio pertsonala hainbat baliabideren bidez biltzen dugu, baina informazioa jasotzen duzunean informazioa klausula informatiboen bidez jasoko duzu tratamenduaren arduradunari buruz, tratamenduaren xedeari buruz eta legezko oinarriari buruz, datuen erakunde hartzaileei buruz eta zure informazioa gordetzeko epeari buruz, bai eta datuen babesaren arloan dituzun eskubideak erabiltzeko moduari buruz ere.

Oro har, tratatzen dugun informazio pertsonala identifikazio-datuetara mugatzen da (izena eta posta elektronikoa).

Gure webgunearen bidez, cookie-en bidez nabigatzeari buruzko informazio pertsonala biltzen dugu. Erabiltzen ditugun cookieak argi eta zehatz ezagutzeko, haien helburuak zeintzuk diren eta nola konfiguratu edo desgaitu ditzakezun jakiteko, kontsultatu gure Cookie Politika 

Zure informazioa jaso zenueneko helburua betetzeko, ezarrita dauzkagun legezko betebeharrak betetzeko eta datuak biltzeko helburua betetzetik erator litezkeen erantzukizunei erantzuteko behar duzun denboran baino ez ditugu gordetzen. Zure datu pertsonalak harreman juridikoa indarrean dagoen bitartean gordeko dira, eta, ondoren, ezabatzeko eskubidea erabili ez baduzu, kasu zehatz bakoitzean aplikatu beharreko erantzukizunen legezko preskripzio-epeak kontuan hartuta gordeko dira, datuen tipologia eta tratamenduaren helburua kontuan hartuta.

Ezabatzeko eskubidea erabiltzen baduzu eta eskubide hori bidezkoa bada, 32 DBLO blokeatu egingo dira, eta Epaitegi eta Auzitegiek, Herriaren Defentsa Bulegoak, Ministerio Fiskalak edo eskumena duten Administrazio Publikoek hala eskatzen badute soilik egongo dira eskuragarri, erator daitezkeen ekintzen preskripzio-epean, eta, epe hori igarota, erabat ezabatuko dira.

Zure datuak modu zilegian, leialean, gardenean, egokian, egokian, mugatuan, zehatzean eta eguneratuan tratatzen ditugu. Horregatik, zentzuzko neurri guztiak hartzeko konpromisoa hartzen dugu, neurri horiek luzamendurik gabe ezabatu edo zuzentzeko, okerrak direnean.

Dugun harremanaren eta, beraz, tratamenduaren helburuaren arabera, oinarri juridikoa desberdina izan daiteke. Jarraian, egindako tratamenduaren arabera aplika daitezkeen oinarriak azalduko dizkizugu:

 • KONTRATU HARREMANA: Finken Administrazio gisa gure zerbitzuak eman ahal izateko.
 • INTERES LEGITIMOA: Besteak beste, profilak, kalitatezko inkestak edo iritziak egiteko eta webgunea mantentzeko.
 • LEGEZKO BETEBEHARRA: beste edozein araudi aplikagarritan ezarritako betebeharrak betetzeko.
 • BAIMENA: Zure datuak ematen dizkiguzunean webguneko harremanetarako formularioen bidez, edo komunikazio komertzialak bitarteko elektronikoen bidez bidaltzeko.

Jakin behar duzu tratamendu horietan baimena eskatzen bazaizu, baimena ez emateak edo geroago kentzeak ez duela ondorio txarrik izango zuretzat.

Hirugarrenen datuak emanez gero, datuen titularren baimena duzula adierazten duzu, datuak jakinarazteko edo, hala badagokio, haien legezko ordezkaritza izateko, eta SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOKO bazkide eta laguntzaileak erantzukizun guztietatik salbuesten dituzu.

Aztertzen ari garen datu-kategoriak honako hauek dira:

 • Kontratu bat gauzatzea: identifikazio-datuak (izena, abizenak, NANa, telefonoa, posta elektronikoa, posta-helbidea), datu ekonomikoak (banku-kontuen zenbakiak).
 • Kontaktua: identifikazio-datuak (izena, helbide elektronikoa eta IP helbidea).
 • Merkataritza-komunikazioak – buletina: identifikazio-datuak (e-maila).

Ematen dizkizugun zerbitzuen arabera, zure datu pertsonalak hirugarren erakundeei jakinarazi ahal izango dizkiegu, eta jakinarazpen hori beharrezkoa izango da lege- eta/edo kontratu-betebeharrak behar bezala betetzeko. Erakunde hornitzaile horiek ez dituzte beren datuak tratatuko SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK aldez aurretik informatu ez dituen helburu propioetarako.

Gure zerbitzuak hobeto kudeatzeko eta emateko, hirugarren erakundeek datuak eskuratzen dituztenean, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK bermatu egiten du datu pertsonalen tratamenduaren konfidentzialtasuna gordeko dela eta hornitzaile horiekin tratamendu-eragilearen kontratua sinatuko dela.

Era berean, zure datuak honako hauei laga ahal izango zaizkie:

 • WhatsApp ®: berehalako mezularitza-sistema erabiltzen baduzu gurekin komunikatzeko, jakin ezazu zure datuak WhatsApp Ireland Limited bidez tratatuko direla. Konpainia honek zure datuak hemen nola tratatzen dituen jakin dezakezu. aquí.
 • Aseguru-etxeak, berraseguratzaileak, koaseguratzaileak: : zerbitzu bat ematen dizugunean, aseguru-kontratu bat sinatuta duzun erakunde horietako batekin lortutako akordio batean oinarrituta, erakunde horiei egin beharreko lanetarako sarbidea eman behar diegu, eman beharreko zerbitzuen baimenak eta fakturazioa eskatzeko, dagokionaren arabera.
 • Kobrantzak eta ordainketak kudeatzeko finantza-erakundeak.
 • Batzuetan, beharrezkoa da beste erakunde edo zerbitzu-hornitzaile batzuk izatea; kasu horretan, profesional horiek zure datuen hartzaile izango dira, baina hori beti egingo da agintariek onartutako ereduei lotutako kontratuekin etabermeekin.
 • Beste kasu batzuetan, beharrezkoa izango da datuak erakunde publikoei , erregistroei eta bestelako administrazio publikoei bidaltzea. Komunikazio horiek legezko betebehar baten ondorio dira beti.
 1. Zure datuak ematen dizkiguzu?

Eskubidea

Edukia

Arreta-kanalak

Sarbidea

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOA zure datu pertsonalak tratatzen ari den baieztatzeko eskubidea duzu.

info@sanzmendia.com Gipuzkoa hiribidea 40, 1. solairua, 2. bulegoa, 31012 Iruña (Nafarroa-Espainia)

Zuzenketa

Zure datuak aldatu ahal izango dituzu okerrak direnean.

Ezabatzea

Zure datuak ezabatzea eska dezakezu.

Oposizioa

Zure datuak tratatzeari uzteko eskatu ahal izango duzu.

Tratamendua mugatzea

Zure datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango duzu honako kasu hauetan:

ü Zure datuen zehaztasuna aurkaratu dela egiaztatzen den bitartean.

ü Tratamendua legez kontrakoa denean eta datuak ezabatzearen aurka zaudenean.

ü SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez baditu zure datuak tratatu behar, baina zuk behar badituzu erreklamazioak egiteko edo defendatzeko.

ü SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAREN interes legitimo bat asetzeko zure datuak tratatzearen aurka zaudenean, interes hori zure eskubide eta askatasunen gainetik dagoen egiaztatzen den bitartean.

Eramangarritasuna

Formatu elektronikoan jaso ahal izango dituzu eman dizkiguzun datu pertsonalak eta SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAREKIN duzun kontratu-harremanetik lortu direnak, bai eta zuk aukeratutako beste erakunde bati transmititzen dizkiogunak ere.

Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea duzu. Baimena kentzeak ez du eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduen zilegitasunean.

Ebazteko gehieneko epea hilabetekoa da, eskaera jasotzen denetik zenbatzen hasita, eta bi hilabete gehiago luza daiteke, jasotako eskaeren kopurua edo konplexutasuna kontuan hartuta.

Zure eskaerari behar bezala erantzun ez zaiola ulertzen baduzu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziara jo dezakezu (www.agpd.es) eta erreklamazio bat aurkeztu.

Zure eskubideak baliatzeko, zure NANaren, AIZaren, pasaportearen edo zure nortasuna egiaztatzen duen beste edozein dokumenturen kopia bat aurkeztu behar duzu eskabidearekin batera.

Eskubide horiek erabiltzea doakoa da.

Eskubide horiek ezaugarri hauek dituzte:

 • Horiek erabiltzea doakoa da, argi eta garbi funtsik gabekoak edo gehiegizkoak ez badira behintzat (adibidez, errepikakorrak). Kasu horretan, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk jasandako administrazio-kostuen araberako kanona kobratu ahal izango du, edo jarduteari uko egin.
 • Eskubideak zuzenean edo legezko edo borondatezko ordezkariaren bidez balia ditzakezu.
 • Zure eskaerari hilabeteko epean erantzun behar diogu, baina, eskabideen konplexutasuna eta kopurua kontuan hartuz gero, epea beste bi hilabetez luza daiteke.
 • Eskubide horiek baliatzeko bitartekoei buruzko informazioa eman behar dizugu nahitaez. Baliabide horiek eskuragarriak izan behar dute, eta ezin dizugu eskubidearen egikaritza ukatu, beste bide bat aukeratzeko arrazoi hutsagatik. Eskabidea bitarteko elektronikoen bidez aurkezten bada, informazioa bitarteko horien bidez emango da, ahal denean, non eta ez digun beste modu batera egiteko eskatzen.
 • SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez badio eskaerari bide ematen, gehienez ere hilabete barru jakinaraziko dizu zergatik ez duen jardun eta Kontrol Agintaritza baten aurrean erreklamatzeko aukera duela.

Eskubide horiek errazago baliatzeko, eskubide bakoitzaren eskaera-inprimakirako estekak ematen dizkizugu:

Sartzeko eskubidea erabiltzeko formularioa

Zuzentzeko eskubidea erabiltzeko formularioa

Aurka egiteko eskubidea erabiltzeko formularioa

Ezabatzeko eskubidea erabiltzeko formularioa ("ahazteko" eskubidea)

Tratamendua mugatzeko eskubidea erabiltzeko formularioa

Eramangarritasun-eskubidearen ariketen formularioa

Banakako erabaki automatizatuen xede ez den ariketa-formularioa

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAN zure informazio pertsonala babesteko konpromisoa hartzen dugu. Neurri, kontrol eta prozedura fisikoak, antolakuntzakoak eta teknologikoak erabiltzen ditugu, fidagarriak eta eraginkorrak, zure datuen osotasuna eta segurtasuna zaintzeko eta pribatutasuna bermatzeko.

Gainera, datu pertsonaletarako sarbidea duten langile guztiek prestakuntza jaso dute eta zure datu pertsonalen tratamenduei dagokienez dituzten betebeharren berri dute.

Segurtasun-neurri horiek guztiak aldian-aldian berrikusten dira, egokiak eta eraginkorrak direla bermatzeko.

Hala ere, erabateko segurtasuna ezin da bermatu, eta ez dago zeharkaezina den segurtasun-sistemarik. Beraz, tratatzen den edozein informazioren kasuan, eta gure kontrolpean, segurtasun-arrakala baten ondorioz arriskuan jartzen bada, neurri egokiak hartuko ditugu gertakaria ikertzeko, Kontrol Agintaritzari jakinarazteko eta, hala badagokio, eragina jasan duten erabiltzaileei jakinarazteko, neurri egokiak har ditzaten.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK jakinarazten dizu Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzen duela eta ez duela SPAM praktikarik egiten. Horregatik, zure posta elektronikoa edo telefono mugikorra une oro helburu komertzialekin tratatzeko baimena eskatuko dizu.

SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAK beretzat gordetzen du bere zerbitzuen pribatutasun-politika edo erabilera-baldintzak aldatzeko eskubidea, indarrean dagoen legeriara egokitzeagatik, edo beste arrazoi batzuengatik, hori gertatzen denean, edozein aldaketaren berri emango dizugu, eta gure politikaren bertsio berriena berriro irakurtzeko eskatuko dizugu, eta, hala badagokio, onartzen duzula berresteko. Bildutako datu pertsonalen erabateko konfidentzialtasuna eta pribatutasuna bermatzen da, eta, horregatik, segurtasun-neurriak hartu dira baimenik gabeko aldaketa, galera, tratamendua edo sarbidea saihesteko, eta, horrela, datuen osotasuna, eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatzeko. Hala eta guztiz ere, SANZMENDIA FINKEN ADMINISTRAZIOAk ez du bere gain hartuko datu pertsonalen inguruan sor daitezkeen gorabeheren erantzukizuna, baldin eta gorabehera horiek sistemei baimenik gabe eraso egin bazaie edo sartu ezin badira, egungo teknologiaren egoeraren arabera neurriak hartuta ere.

Azken eguneratzea: 2023ko abuztuaren 14a

Skip to content