Gure zerbitzuak

Jabetza Horizontalaren Legeak finka-administratzaile bati esleitutako funtzioen oso gainetik daude gure zerbitzuak. Gure lana egiteko funtsezko lau zutabetan oinarritzen gara, eta harro gaude horietan oinarritu ahal izateaz.

Profesionaltasuna

Ahalik eta profesionaltasun handienarekin lan egiten dugu egiten dugun kudeaketa bakoitzean.

Dedikazioa

Gure denbora mimoz inbertitzen dugu zure komunitatearen onura bilatzeko.

Esperientzia

40 urtetik gorako esperientzia gure egunerokoan aplikatua.

Konpromisoa

Gure bezeroen ongizatearekin konprometituta gaude.

Aurreikus daitezkeen gastuak

Behar besteko aurrerapenaz prestatzen dugu aurreikus daitezkeen gastuen plana Batzordera eramateko, eta horiei aurre egiteko behar diren bitartekoak proposatzen ditugu.

Finken Administraziora soilik dedikatzeko independentziatik abiatuta, erkidegoari bera balioesteko gremio eta aseguru eraginkorrenak eta ekonomikoenak planteatzen zaizkio, betiere zerbitzuaren eta prezioaren kalitatea optimizatzen saiatuz.

Ikuspegi horretatik, batzar bakoitzerako komunitatearen kudeaketari buruzko txosten argi eta zehatza egiten da. Gainera, txostenak hurrengo ekitaldirako egoera ekonomikoaren eta gastu-aurreikuspenen azalpena jasotzen du.

Kontserbazioa eta konponketa

Eraikina zaintzeari eta mantentzeari erreparatzen diogu, eta premiazko konponketak eta neurriak ezartzen ditugu, eta berehala ematen diogu horren berri lehendakariari edo, hala badagokio, jabeei.

Prestakuntza handiko eta komunitateak ezagutzen dituzten langileak izanik, eta kudeaketa-programarik onenak erabilita, komunitateen beharrezko mantentze-lanak egiten dira, jasotako gorabeherak eta emandako konponbideak jasota utziz.

Arreta pertsonala ematen dugu gure bulegoetan, baita telefono, posta elektroniko eta Whatsapp bidez ere. Halaber, beren gorabeheren berri eman dezakete gune pribatu baten bidez, tucomunidad.com webgunean edo APPan.

Bulegoa itxita dagoenean, sor daitezkeen larrialdiak enpresen 24 orduko arreta-telefonoen bidez izapidetzen dira. Telefono horiek atarietan dauden intereseko telefono-zerrendetan adierazten dira. Administrazioaren telefono bat ere ematen da (erkidegoko larrialdietako telefonoen zerrendan dago), egunean zehar jasotzen diren premiazko abisuak aldian-aldian berrikusteko.

Ordainketak eta kobrantzak

Obren arloan hartutako erabakiak gauzatzen ditugu eta Batzarrak agindutako kobrantzak eta ordainketak egiten ditugu.

Profesionaltasunez eta Batzarrak zehazten duenaren arabera eta Jabetza Horizontalaren Legearen arabera, betearazi eta kudeatzen dira erkidegoaren aginduak.

Era berean, bizilagunei egindako kobrantzak kudeatzen dira. Berankortasunaren kasuan, legezkotasunak komunitatearen esku jartzen dituen tresna guztiak erabiltzen ditugu.

Eraikuntza-akatsak erreklamatzea

Erkidegoari eragiten dioten eraikuntza-akatsak egonez gero, Batzarrak zehazten duen moduan erreklamatuko dira. Edonola ere, eskatzen duen jabe bakoitzari kasu horietan nola jokatu aholkatuko zaio.

Komunitatearen dokumentazioa

Hala badagokio, Batzordeko idazkari gisa jarduten dugu, eta komunitatearen dokumentazioa zaintzen dugu.

Komunitatearen dokumentazio guztia legearen arabera zaintzen da, erkidegoak Datuak Babesteko Legea bete dezan.

Auzotar orok bere komunitateko dokumentu eta informazio nagusira jo ahal izango du webgune honen bidez, emango zaizkion sarbide-gakoekin, betiere bere datuen eta bere komunitatearen datuen pribatutasunik handiena bermatuz.

Skip to content